YAKIT TASARRUFU

Hidrojenin, ametallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronları ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denmektedir. İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar. Bu bağ H-H şeklinde gösterilir ve H₂ şeklinde yazılır. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı onun sahip olduğu veya çok az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısı kadardır. Örneğin 6 elektrona sahip C (karbon atomu) 4 tane yarı dolu orbitali olduğundan 4 bağ yapabilir. Hidrokarbonları içeren parafin veya metan serisi ( CnH2n+2) şeklinde bir yapıya sahip olup, atomları birbirlerine kovalent bağlar ile bağlanmıştır.

Katı ve sıvı yakıtları metan, etan, propan, bütan gibi çeşitli hidrokarbon molekülleri oluşturmaktadır. Bu moleküller, Hidrojen ve Karbon atomlarının kovalent bağlar ile bağlanarak, bir araya gelmesi sureti ile oluşmuşlardır. Bu moleküllerin kovalent bağ şemaları aşağıda gösterildiği gibidir;

Yüksek manyetik alan içeren Highpower Yakıt Tasarrufu Cihazı “ manyetik alan, elektron demetlerini yörüngesinden saptırır” prensibi ile çalışmaktadır. Highpower manyetik yakıt düzenleme cihazlarının arasından geçen  yakıtın içinde bulunan hidrokarbon molekülleri arasındaki kovalent bağı oluşturan son yörüngede ortak kullanılan elektronların yörüngesinden sapması sonucunda, hidrokarbon molekülleri arasındaki bağ zayıflamakta ve yanma odasına ulaşan yakıt, mevcut oksijen ile daha iyi bağ oluşturarak birleşebilmektedir. Bunun neticesinde de, yakıtın daha fazla yanması ve havayı kirleten yanmamış hidrokarbon ve yarım yanmış karbonmonoksit gazı gibi maddelerin kayda değer miktarda azalması gerçekleşmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir