Devlet Destekleri

Son yıllarda gündemden hiç düşmeyen konulardan birisi devletin küçük işletmelerden, büyük fabrikalara, tarım sektöründen, kadın girişimcilere kadar pek çok farklı alanda iş yapmak isteyenlere sunduğu destek, hibe ve krediler.

Gelişmekte olan ülkeler arasında değerlendirilen yurdumuzda, özellikle rekabet piyasasına hareketlendirerek üretim kalitesini arttırmayı hedefleyen ve özel sektörün de güçlenmesini sağlayan bu devlet destekleri oldukça geniş kapsamlı olmaları ile dikkat çekiyorlar. Devlet desteklerine genel olarak baktığımız zaman bu alanda özellikle tarım sektörü için son derece uygun seçeneklerin sunulduğunu görebiliriz. Sulama sistemlerinden, toplama makinelerine kadar farklı pek çok tarım aleti için devlet hibe vermektedir.

Ayrıca özellikle kobilerin geliştirilmesi ve desteklenmesi için hazırlanmış hibe programları da vardır. Bu programlar arasında insan kaynakları, teknolojik gelişmeler, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için hazırlanmış devlet desteği programları ilk akla gelenlerdir. Ayrıca kısaca KOSGEB olarak bilinen, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından da sunulan farklı devlet desteği programları da bulunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *